ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΞΙΑ.
Ως μία κορυφαία εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η ΒΑΛΕΡ ΑΕ στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, με εξειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα…
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΞΙΑ.
Ως μία κορυφαία εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η ΒΑΛΕΡ ΑΕ στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, με εξειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα…
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΞΙΑ.
Ως μία κορυφαία εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η ΒΑΛΕΡ ΑΕ στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, με εξειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα…
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΞΙΑ.
Ως μία κορυφαία εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η ΒΑΛΕΡ ΑΕ στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, με εξειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα…
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΞΙΑ.
Ως μία κορυφαία εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η ΒΑΛΕΡ ΑΕ στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, με εξειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα…
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΞΙΑ.
Ως μία κορυφαία εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η ΒΑΛΕΡ ΑΕ στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, με εξειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα…
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΞΙΑ.
Ως μία κορυφαία εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η ΒΑΛΕΡ ΑΕ στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, με εξειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα…
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΞΙΑ.
Ως μία κορυφαία εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, η ΒΑΛΕΡ ΑΕ στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, με εξειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα…

Εξέχουσα, ανεξάρτητη, εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων ακίνητης περιουσίας και χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ είναι μία ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, που στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) και χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης

Επιλεγμένες Εργασίες

Vodafone: Αναδιαπραγμάτευση /ανανέωση μισθωτηρίου

Η Vodafone ανέθεσε στη ΒΑΛΕΡ το 2010-2011, ως τμήμα πανευρωπαϊκού έργου, την αναδιαπραγμάτευση και ανανέωση μισθωτηρίων για: α) 57 ακίνητα, κυρίως καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και ένα κτίριο γραφείων στην Αθήνα και β) 100 Σταθμούς RBS (Radio Based Stations) σε όλη την Ελλάδα. Η ΒΑΛΕΡ ήταν ήδη γνωστή, έχοντας ολοκληρώσει παρόμοια εργασία για 125 καταστήματα της Marfin Egnatia Bank σε όλη την Ελλάδα - ίσως το πρώτο μεγάλο έργο αναδιαπραγμάτευσης μισθωτηρίου από σύμβουλο ακινήτων στην Ελληνική αγορά.

Singular Logic: Συναλλαγή μίσθωσης

Η ΒΑΛΕΡ έγινε δεκτή ως ο μοναδικός σύμβουλος ακινήτων και των δύο εμπλεκομένων μερών της συναλλαγής που αφορά την μίσθωση κτιρίου γραφείων επιφάνειας 6.500 τμ στην Singular Logic, γνωστής εταιρείας λογισμικού, στο συγκρότημα 6 κτιρίων γραφείων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας στην Αθήνα. Το συγκρότημα γραφείων, όπου βρισκόταν προηγουμένως και η έδρα της Ολυμπιακής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, ήταν γνωστό ως ένα από τα ελάχιστα επιτυχημένα παραδείγματα της μετατροπής μεγάλου βιομηχανικού συγκροτήματος σε ακινητο με εμπορικές χρήσεις.

Marfin Egnatia Bank: μία ευρεία σχέση συνεργασίας

Η Marfin Egnatia Bank (αργότερα Cyprus Popular Bank, τώρα ενσωματωμένη στην Τράπεζα Πειραιώς) ήταν κατά την περίοδο 2006-2009 η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. Στόχευε να επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της σε σύντομο χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η ΒΑΛΕΡ είχε μια ευρεία συνεργασία με την Τράπεζα σε μια σειρά σημαντικών έργων.

Όμιλος Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»: Εκτίμηση του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

Το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» καθιερώθηκε ως πρωτοπόρο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα το 1975. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα ο Όμιλος περιλαμβάνει δύο πρόσθετα κορυφαία νοσοκομεία, το «Μητέρα» και το «Λητώ». Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα (και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη) διαπιστευμένο από τον παγκοσμίου φήμης οργανισμό JCI (Joint Commission International)

ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου): Τεχνικοί Έλεγχοι

Το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί το Ταμείο που ασχολείται αποκλειστικά με την διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων) που έχουν δεσμευτεί να προσφερθούν σε επενδυτές ως μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ πακέτου διάσωσης. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με τρεις χιλιάδες ακίνητα (κυρίως στην Ελλάδα) με εκτιμώμενη αξία €10 δισεκατομμυρίων που θα πωληθούν / μισθωθούν μακροχρόνια στους επενδυτές.Οι Υπηρεσίες μας

 • Μεσιτεία

  Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει υπηρεσίες μεσιτείας/διαμεσολάβησης διεθνούς επιπέδου με ειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες για νέες συναλλαγές, ανανεώσεις, επαναδιαπραγματεύσεις ή άλλου είδους συναλλαγές με υπέρτατο στόχο την πλέον συμφέρουσα συμφωνία για τον πελάτη μας.
 • Εκτίμηση

  Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει το πλήρες πακέτο υπηρεσίων εκτίμησης για πρακτικά κάθε είδος ακινήτου και για μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ή το Red Book του RICS, ανάλογα με την περίπτωση, είτε την Ελλάδα είτε επιλεγμένες γειτονικές χώρες.
 • Συμβουλευτική

  Η ΒΑΛΕΡ είναι υπερήφανη για τα αποτελέσματα της στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών: οι δυνατότητες μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο μακρύ κατάλογο και την προηγούμενη εμπειρία σε επιχειρήσεις σε αντίστοιχους τομείς τόσο του Προέδρου όσο και του Διευθύνοντος Συμβούλου που από κοινού κατέχουν ένα ευρύτατο δίκτυο επαφών σε έναν μεγάλο αριθμό τομέων της Ελληνικής οικονομίας.
 • Επενδύσεις

  Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει κατά ανάθεση και με την απαραίτητη διακριτικότητα υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων σε ξένους ή Έλληνες, θεσμικούς ή ιδιώτες, μεγάλους ή μικρούς επενδυτές. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωση της.
Πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 6841 745.