Ποιοί Είμαστε

about-us-bannerGR

Εισαγωγή

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ είναι μία ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, που στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) και χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης σε εταιρείες, ιδιώτες, τράπεζες και οικονομικούς οργανισμούς, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, καθώς και οργανισμούς του στενού αλλά και ευρύτερου δημοσίου.

Διοίκηση

Πρόεδρος Λουκάς Βαλετόπουλος Ο Λουκάς Βαλετόπουλος (55) ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία της ΒΑΛΕΡ ως μία εταιρεία συμβούλων ακινήτων το 2005. Κατείχε προγενέστερα διευθυντικές θέσεις σε θέσεις εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής στις τράπεζες CITIBANK, BNP και ABN-AMRO.

Οι Αξίες μας

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Είμαστε ανεξάρτητοι από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό. Δεν εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις που είναι ανταγωνιστικές ως προς τα συμφέροντα των πελατών μας. Θέτουμε ως πρώτο μας στόχο το συμφέρον των πελατών μας και έχουμε ως στόχο να προσφέρουμε ανώτατου επιπέδου υπηρεσίες σε κάθε έργο, μεγάλο ή μικρό.

Μέτοχοι

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ ανήκει στον Λουκά Βαλετόπουλο

Οικονομικά Στοιχεία

Οι ισολογισμοί των τελευταίων ετών.

Πολιτική Ποιότητας

Η «VALEUR AE», έχοντας την γνώση και την εμπειρία αναφορικά με Εφαρμογή και Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Καθώς και στην Διαχείριση Ακινήτων όπως ,Εκτίμηση Ακινήτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού , Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιοποίησης Ακινήτων , Τεχνικοί Έλεγχοι Ακινήτων και Πολεοδομικοί Έλεγχοι, Μεσιτεία , Ανάπτυξη Συστημάτων GIS/MIS, μπορεί και πρωτοστατεί στους τομείς στους οποίους δρ