Επενδύσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επενδύσεων

Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει κατά ανάθεση και με την απαραίτητη διακριτικότητα υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων σε ξένους ή Έλληνες, θεσμικούς ή ιδιώτες, μεγάλους ή μικρούς επενδυτές. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωση της. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εξειδικευμένες υπηρεσίες πέραν της «τυπικής» διαμεσολάβησης, της εκτίμησης και συνήθων συμβουλευτικών  υπηρεσιών:

–       Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις αγοράς/πώλησης σχετικά με επενδυτικά ακίνητα

–       Έρευνα Αγοράς για συγκεκριμένες  επενδυτικές προτάσεις με δεδομένα χαρακτηριστικά

–       Ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου ακινήτων

–       Επιχειρηματική ανάλυση χαρτοφυλακίου ακινήτων

–       Εξειδικευμένες/Εξατομικευμενες επενδυτικές υπηρεσίες

Η ΒΑΛΕΡ επιχειρεί σε επιλεγμένες περιπτώσεις σε κοινοπραξία με άλλους συνεργάτες την διαχείριση χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας.

Παραδείγματα ολοκληρωμένων έργων ή εν εξελίξει εργασιών είναι τα ακόλουθα:

–       Αγορά ενός αριθμού μισθωμένων ακινήτων από την MIG ΑΕΕΑΠ

–       Αγορά 6 μισθωμένων ακινήτων (καταστήματα) από την DIXONS-KOTSOVOLOS

–       Πώληση ενιαίου κτιρίου γραφειακών χώρων, Ά Κλάσης , επιφάνειας 2.000 τμ, πλήρως εκμισθωμένου σε διεθνή μισθωτή

–       Πώληση ξενοδοχείου 4 αστέρων και 800 δωματίων, υπό διαχείριση από διεθνή φορέα

–       Πώληση ξενοδοχείου 4 αστέρων και 200 δωματίων