Οι Αξίες μας

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Είμαστε ανεξάρτητοι από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό. Δεν εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις που  είναι ανταγωνιστικές ως προς τα συμφέροντα των πελατών μας. Θέτουμε ως πρώτο μας στόχο το συμφέρον  των πελατών μας και έχουμε ως στόχο να προσφέρουμε ανώτατου επιπέδου υπηρεσίες σε κάθε έργο, μεγάλο ή μικρό. Πιστεύουμε ότι είμαστε υπόλογοι πρώτον στους πελάτες μας και στη συνέχεια στο προσωπικό, διοίκηση, τους μετόχους μας και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών και άλλων συλλογικών δημοσίων φορέων. Τέλος, παραμένουμε «παραδοσιακοί» στο εξής: πιστεύουμε ότι τη μεγαλύτερη αξία για μας είναι το καλό μας όνομα, η φήμη μας.

VALUE FOR MONEY

Μας αρέσει να εργαζόμαστε για  την αμοιβή που παίρνουμε. . Στην πραγματικότητα, θέλουμε οι πελάτες μας να  παίρνουν περισσότερα από αυτά που περίμεναν. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν προσωπικά την επίβλεψη κάθε   μεγάλης η ευαίσθητης εργασίας. Είτε πρόκειται για αυστηρή ανάλυση, εξαντλητική έρευνα αγοράς ή ανεύρεση μη δημόσιων πληροφοριών, εμείς θα επιμείνουμε για την παροχή πραγματικού  value-for-money λύσεων και υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανόμενων και «after sales support»  υπηρεσιών.  Επιμένουμε το προσωπικό και η διοίκησή μας να ακολουθούν ένα ευρύ πρόγραμμα Συνεχόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Τα ποιοτικά πρότυπα δεν είναι για μας μία  πρόσθετη απαίτηση της διοίκησης, είναι μία θετική νοοτροπία  και στάση προς ένα στόχο που συνεχώς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΔΡΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ

Πιστεύουμε ότι σε κάθε επιχείρηση πρέπει να σκέφτομαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά – ιδιαίτερα σε θέματα ακινήτων. Πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να γνωρίζουμε οτιδήποτε μπορεί να είναι σημαντικό στην εγχώρια αγορά και ταυτόχρονα να είμαστε σε θέση να το κατανοήσουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αγοράς – ευρωπαϊκής ή πασκόσμιας. Βλέπουμε τη συνεργασία μας με τις παγκόσμιες εταιρίες συμβούλων ακινήτων ως ένα πρακτικό τρόπο «συγκριτικής αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνογνωσίας» και όχι απλώς ως ένα τρόπο εύρεσης επιπλέον εργασιών. Δε διστάζουμε να επενδύσουμε χρόνο και χρήμα για να ακολουθούμε τις εξελίξεις της διεθνούς αγοράς για για να αναζητούμε και να διατηρούμε σχέσεις συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο – πιστεύουμε ότι είναι μία καλή επένδυση!