Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (13/07/2016)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι

– H διαδικασία πλειοδοσίας τροποποιείται προκειμένου να δοθεί ο χρόνος που ζήτησαν για να συμμετάσχουν ορισμένοι ενδιαφερόμενοι αλλά και να δοθεί οριστικό τέλος στην διαδικασία

– Η κατάθεση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σε κλειστό φάκελο με το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντος στο εξώφυλλο, θα γίνεται μέχρι το τέλος της ημέρας (περίπου στις 18 00) την Παρασκευή 15 Ιουλίου στον ίδιο χώρο που έχει αναγγελθεί, δηλαδή :

Δικηγορικό Γραφείο ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & Συνεργ., Κολωνάκι, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14, 2ος όροφος, Υπεύθυνη : Χρυσούλα Ξυνού, Τηλ : 210 7206 900

– Θα πρέπει να κατατεθούν ΚΑΙ οι Οικονομικές Προσφορές

– Θα επιλεγεί ο πλειοδότης από όσες Προσφορές κριθούν ότι έχουν υποβάλλει αποδεκτά δικαιολογητικά. Σε περίπτωση υποβολής αποδεκτών Προσφορών που απέχουν μέχρι 15% η ΒΑΛΕΡ ΑΕ θα αξιολογήσει το αν θα ζητήσει βελτιωμένες προσφορές. Σε περίπτωση μη υποβολής αποδεκτών προσφορών η ΒΑΛΕΡ ΑΕ θα προχωρήσει σε συζητήσεις για την εκμισθωση του ακινήτου κατά την απόλυτο κρίση της.

– Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από την ασφαλιστικη και φορολογικη ενημερότητα της προσφέρουσας επιχείρησης και των νομίμων εκπροσώπων της, απαιτείται η εγγυητική επιστολής τραπέζης η το γραμμάτιο παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών που θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου και πάντως όχι παραπάνω από 1 μήνα από την υποβολή τους σε όσους ενδιαφερόμενους το επιθυμούν.

– Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η παράθεση σύντομου ενημερωτικού σημειώματος για την επιχειρηματική δραστηριότητα του προσφέροντος με οποιαδήποτε στοιχεία κρίνεται ότι είναι χρήσιμα ώστε η ΒΑΛΕΡ ΑΕ να μπορέσει να προβεί σε κρίση για την φερεγγυότητα και εν γένει αξιοπιστία του προσφέροντος

– Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ παραμένει διαθέσιμη να δώσει επεξηγήσεις για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επεξηγήσεις για τα κατατεθέντα δικαιολογητικά η πρόσθετα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την σελίδα:
https://www.valeur.gr/el/nea/ στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.valeur.gr ) για ενημέρωση τυχόν αλλαγές στην διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τον χώρο και χρόνο παράδοσης των δικαιολογητικών και της διεξαγωγής της πλειοδοσίας.

Λουκάς Βαλετόπουλος,
Πρόεδρος,.
ΒΑΛΕΡ ΑΕ,
loucas.valetopoulos@valeur.gr
(6944 626760)

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (28/06/2016)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι

– H διαδικασία πλειοδοσίας θα επαναληφθεί προκειμένου να δοθεί ο χρόνος που ζήτησαν για να συμμετάσχουν ορισμένοι ενδιαφερόμενοι

– Η κατάθεση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα γίνει την Δευτέρα 4 Ιουλίου , 2-4μμ, στον ίδιο χώρο που έχει αναγγελθεί, δηλαδή :
Δικηγορικό Γραφείο ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & Συνεργ., Κολωνάκι, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14, 2ος όροφος, Υπεύθυνη : Χρυσούλα Ξυνού, Τηλ : 210 7206 900
Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης στον ίδιο χώρο μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

– Ο χρόνος της κατάθεσης της Οικονομικής Προσφοράς και της διεξαγωγής της διαδικασίας πλειοδοσίας θα γίνει στον ίδιο χώρο και θα ανακοινωθεί σε όσους ενδιαφερόμενους έχουν καταθέσει αποδεκτά δικαιολογητικά. Ενδεχόμενη ημερομηνία : Παρασκευή 8 Ιουλίου , 4μμ.

– υπενθυμίζεται ότι, εκτός από την ασφαλιστικη και φορολογικη ενημερότητα της προσφέρουσας επιχείρησης και των νομίμων εκπροσώπων της, απαιτείται η εγγυητική επιστολής τραπέζης η το γραμμάτιο παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών που θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου και πάντως όχι παραπάνω από 1 μήνα σε όσους ενδιαφερόμενους το επιθυμούν. Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ παραμένει διαθέσιμη να δώσει επεξηγήσεις για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

– οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην διαδικασία είτε μέσω e-mail είτε με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία.

– σε περίπτωση που δύο η περισσότερες τελικές προσφορές είναι ίσες κατά την διαδικασία της πλειοδοσίας τότε η ΒΑΛΕΡ ΑΕ θα διεξάγει περαιτέρω συζητήσεις με τους ίσα προσφέροντες και θα αποφασίσει για τον πλειοδότη κατά την απόλυτο κρίση της

3 Pellis Street,
Athens 152 34
Greece
Tel: +30 210 6841 745
Fax: +30 210 6841 990
info@valeur.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την σελίδα
https://www.valeur.gr/el/nea/ στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.valeur.gr ) για ενημέρωση τυχόν αλλαγές στην διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τον χώρο και χρόνο παράδοσης των δικαιολογητικών και της διεξαγωγής της πλειοδοσίας.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (16/06/2016)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι

– Η κατάθέση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα γίνει την Παρασκευή 24/6 (και όχι 23/6 όπως λανθασμένα αναφέρεται στο αρχείο «Διαδικασία Πλειοδοσίας» που έχει αναρτηθεί), στον χώρο που έχει αναγγελθεί.

– Δεν αλλάζει ο χώρος και χρόνος της κατάθεσης της Οικονομικής Προσφοράς και της διεξαγωγής της διαδικασίας πλειοδοσίας

– περαιτέρω επικοινωνία με e-mail θα υπάρξει μόνο με όσους εκδηλώσουν γραπτά μέσω e-mail το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην διαδικασία δίδοντας και τα πλήρη σχετικά στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο).

– σε περίπτωση που δύο η περισσότερες τελικές προσφορές είναι ίσες κατά την διαδικασία της πλειοδοσίας τότε η ΒΑΛΕΡ ΑΕ θα διεξάγει περαιτέρω συζητήσεις με τους ίσα προσφέροντες και θα αποφασίσει για τον πλειοδότη κατά την απόλυτο κρίση της

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την σελίδα https://www.valeur.gr/el/nea/ στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.valeur.gr ) όπου αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες και από όπου θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τον χώρο και χρόνο παράδοσης των δικαιολογητικών και της διεξαγωγής της πλειοδοσίας.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (11/06/2016)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει η ιδιωτική διαδικασία εκμίσθωσης με πλειοδοσία του ισογείου καταστήματος του ΟΑΕΕ επί της Αγίου Κωνσταντίνου 5 και Σωκράτους επιφάνειας 99τμ.

Το έγγραφο για την διαδικασία της πλειοδοσίας,τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα λοιπά έγγραφα που είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.valeur.gr) στην σελίδα :

https://www.valeur.gr/el/nea/

Η ενημέρωση για την διαδικασία θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω των σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές στην διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τον χώρο και χρόνο παράδοσης των δικαιολογητικών και της διεξαγωγής της πλειοδοσίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (14/12/2015)

 

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΟΑΕΕ τις διαδικασίες εκμίσθωσης του οικοπέδου – υπαίθριου χώρου στάθμευσης επιφάνειας 613τμ επί της Χ. Τρικούπη 12 στην Αθήνα βάσει της ιδιωτικής διαδικασίας του Ν. 3863/2010 (άρθρο 49 § 5). Το ελάχιστο μίσθωμα προσδιορίζεται σε € 3.700 και η χρονική διάρκεια της μίσθωσης σε 12 χρόνια. Η σχετική πλειοδοτική διαδικασία θα διεξαχθει την Δευτέρα στις 21 Δεκεμβρίου στην διεύθυνση που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν νομιμοποιητικά έγγραφα, εξουσιοδοτήση παράστασης με γνήσιο υπογραφής, έγγραφα που να αποδεικνύουν την διαχείριση εκ μέρους τους ενός τουλάχιστον σταθμού στάθμευσης 30 κατ’ελάχιστον θέσεων τα τελευταία 3 χρόνια και εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν άμεσα την πρόθεση συμμετοχής τους και να λάβουν διευκρινήσεις για την διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς και Υπόδειγμα Μισθωτηρίου και Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής από τον κο Λουκά Βαλετόπουλο, Πρόεδρο, loucas.valetopoulos@valeur.gr, 210 6841 745, 6944 626760. Τυχόν τροποποιήσεις των ανωτέρω θα γνωστοποηθούν με νεότερες ανακοινώσεις.