Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Ακίνητα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Ακίνητη Περιουσία

Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει ένα ασυνήθιστα μεγάλο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο «τυπικές» όσο και «εξειδικευμένες» προς εταιρείες, φορείς του δημόσιου τομέα (η ΒΑΛΕΡ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Συμβούλων Ακινήτων της ΕΔΕΚΤ για τα Ασφαλιστικά Ταμεία), ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι :

·         Έρευνες αγοράς

·         Μελέτες βολιδοσκόπησης

·         Μελέτες σκοπιμότητας- αξιοποίησης ακινήτων

·         Εκθέσεις  Τεχνικού Ελέγχου,  συχνά σε συνεργασία με νομικούς, φοροτεχνικούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους

·        Υποστήριξη διαδικασιών : πχ, Διαγωνισμοί (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά για φορείς του δημοσίου): υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών έργων

·          Χαρτοφυλάκια Ακίνητης Περιουσίας: προσαρμοσμένες υπηρεσίες

 

Σημαντικές εργασίεας είναι οι  εξής:

–    Μελέτη έρευνας αγοράς για σύγχρονους χώρους γραφείων στην περιοχή του Αμαρουσίου στην Αθήνα

–    Μελέτη σκοπιμότητας και βολιδοσκόπηση αγοράς σχετικά με τις κατάλληλες χρήσεις αυτόνομου κτιρίου γραφείων επιφάνειας περίπου 16.000 τμ στο κέντρο της Αθήνας με ανάγκη  πλήρους ανακαίνισης

–   Έρευνα αγοράς για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στην Κρήτη στο πλαίσιο προετοιμασίας πώλησης μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος

–  Υποστήριξη διαδικασιών σε διαγωνισμό (μίσθωση Parking 115-θέσεων) για λογαριασμό του ιδιοκτήτη (ταμείο κοινωνικής ασφάλισης): η εργασία περιλάμβανε την προετοιμασία των τευχών του διαγωνισμού, την οργάνωση της διοικητικής διαδικασίας του διαγωνισμού, υποστήριξη κατά τη φάση της αξιολόγησης προσφορών, υποστήριξη κατά την  της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, έλεγχος του σχεδίου της σύμβασης μίσθωσης, υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της συναλλαγης

–    Αναδιαπραγμάτευση/ανανέωση μισθωτηρίου για λογαριασμό της Vodafone, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκού έργου. για: α) 57 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και ένα κτίριο γραφείων, β) 100 Σταθμοί RBS (Radio Based Stations) σε όλη την Ελλάδα

–   Έλεγχος, ετοιμασία εγγράφων, υποβολή της αίτησης για την τακτοποίηση των πολεοδμικών αυθαιρεσιών για το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας

–     Τεχνικός Ελεγχος βλ. τις σχετικές μελέτες μας για το ΤΑΙΠΕΔ

–     Τεχνικός και Πολεοδομικός Ελεγχος, βλ. τη σελίδα των Ακινήτων Κατοικίας