Εισαγωγή

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ είναι μία ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, που στοχεύει στο να παρέχει παγκόσμιας κλάσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (real estate) και χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και επιλεκτικά σε γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης σε εταιρείες, ιδιώτες, τράπεζες και οικονομικούς οργανισμούς, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, καθώς και  οργανισμούς του στενού αλλά και ευρύτερου δημοσίου.

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ εξειδικεύεται στα επαγγελματικά ακίνητα, ωστόσο αναλαμβάνει και επιλεγμένα  έργα που αφορούν κατοικίες επί τη βάσει  αποκλειστικής εντολής.

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ διοικείται ενεργά από τον Λουκά Βαλετόπουλο, Πρόεδρο, μέλος MRICS και REV-TEGOVA και οικονομολόγο, με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας στο χώρο των επιχειρήσεων και με προηγούμενη εργασία στις Citibank, BNP, ABN-AMRO, ΕΛΚΕ (σήμερα Enterprise Greece) και ΗΛΕΚΤΡΑ (σήμερα TRANSTOR/ ΑΕΕΑΠ της Τράπεζας Πειραιώς) και τον Σπύρο Σαραντόπουλο Δρ. Μηχανολόγο Μηχανικό, μέλος MRICS (μηχανολογικός εξοπλισμός) και REV-TEGOVA  (ακίνητα)   με περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη διοίκηση, έχοντας ολοκληρώσει περισσότερες από 150 μελέτες σκοπιμότητας σε ένα ευρ;ύ  φάσμα τομέων της ελληνικής οικονομίας.

Η ΒΑΛΕΡ  ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία της το 2005, έχει έδρα την Αθήνα και γραφείο στη Θεσσαλονίκη ενώ  αναλαμβάνει έργα σε όλη την Ελλάδα και επιλεκτικά στην Κύπρο και σε άλλες γειτονικές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης.

Η ΒΑΛΕΡ είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων ακινήτων που συνεργάζεται με εξέχοντες  φορείς του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, με πολυεθνικές εταιρείες, με τράπεζες και άλλα ιδιωτικά κεφάλαια, θεσμικούς και μικρότερους ή μεγαλύτερους ιδιώτες επενδυτές, διεθνείς και εξειδικευμένους συμβούλους, καθώς επίσης και με οργανισμούς του  στενού και ευρύτερου δημοσίου.

Η ΒΑΛΕΡ υπήρξε  συνεργάτης της ΑΤΙS REAL (πλεόν BNP PARIBAS REAL ESTATE) στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ σήμερα συνεργάζεται με την εταιρεία DTZ διατηρώντας παράλληλα συνεργασίες και με άλλες διεθνείς εταιρείες θεματικά εξειδικευμένων συμβούλων ακινήτων.

Η ΒΑΛΕΡ έχει υποστηρίζει την φήμη που έχει δημιουργήσει διατηρώντας ένα ευρύ δίκτυο διακεκριμένων επιχειρηματικών συνεργασιών, που την καθιστούν ικανή να ηγείται ή να συμμετέχει σε μεγάλα συμβουλευτικά έργα μαζί με εξωτερικοί συνεργάτες, καθώς και σύμβουλοι άλλων τομέων.

Η ΒΑΛΕΡ είναι εγγεγραμμένη με Αρ. Μητρώου 2 στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, για ακίνητη περιουσία καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό. Επίσης, η ΒΑΛΕΡ είναι εγγεγραμμένη στον Πίνακα Συμβούλων Ακίνητης Περιουσίας της ΕΔΕΚΤ για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, εκτιμήσεων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Η ΒΑΛΕΡ διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας EN ISO 9001/2008.