Υπηρεσίες

Business-Banner

Μεσιτεία

Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει υπηρεσίες μεσιτείας/διαμεσολάβησης διεθνούς επιπέδου με ειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες για νέες συναλλαγές, ανανεώσεις, επαναδιαπραγματεύσεις ή άλλου είδους συναλλαγές με υπέρτατο στόχο την πλέον συμφέρουσα συμφωνία για τον πελάτη μας.

Εκτίμηση

Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει το πλήρες πακέτο υπηρεσίων εκτίμησης για πρακτικά κάθε είδος ακινήτου και για μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ή το Red Book του RICS, ανάλογα με την περίπτωση, είτε την Ελλάδα είτε επιλεγμένες γειτονικές χώρες.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ΒΑΛΕΡ είναι υπερήφανη για τα αποτελέσματα της στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών: οι δυνατότητες μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο μακρύ κατάλογο και την προηγούμενη εμπειρία σε επιχειρήσεις σε αντίστοιχους τομείς τόσο του Προέδρου όσο και του Διευθύνοντος Συμβούλου που από κοινού κατέχουν ένα ευρύτατο δίκτυο επαφών σε έναν μεγάλο αριθμό τομέων της Ελληνικής οικονομίας.

Επενδύσεις

Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει κατά ανάθεση και με την απαραίτητη διακριτικότητα υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων σε ξένους ή Έλληνες, θεσμικούς ή ιδιώτες, μεγάλους ή μικρούς επενδυτές. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωση της.