Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Συμβούλου

Η ΒΑΛΕΡ είναι υπερήφανη για τα αποτελέσματα της στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών: οι δυνατότητες μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο μακρύ κατάλογο και την προηγούμενη εμπειρία σε επιχειρήσεις σε αντίστοιχους τομείς τόσο του Προέδρου όσο και του Διευθύνοντος Συμβούλου που από κοινού κατέχουν ένα ευρύτατο δίκτυο επαφών σε έναν μεγάλο αριθμό τομέων της Ελληνικής οικονομίας. Πιστεύουμε ότι η σχολαστική έρευνα αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα αλλά επίσης πρέπει και να καταλήγει σε πρακτικά συμπεράσματα παρέχοντας επιλογές για δράση – κάτι που εκτιμούμε ότι δεν είναι πάντα δεδομένο για μεγάλο μέρος της επαγγελματικής έρευνας σήμερα.

Η ΒΑΛΕΡ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ορισμένες ιδιαίτερα πολύπλοκες και ευαίσθητες εργασίες παροχής συμβουλών, που σχετίζονται είτε με την ακίνητη περιουσία είτε με την χρηματοδότηση έργων. Στην πραγματικότητα, συχνά αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να υποβάλλουμε προτάσεις στους πελάτες μας για συνεργασία όταν πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί χρήσιμη σε αυτούς – συχνά με αμοιβή που εξαρτάται  σε ουσιαστικό βαθμό από την επιτυχή ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής σε συνέχεια της συμβουλευτικής εργασίας μας.