Διοίκηση

Πρόεδρος

Λουκάς Βαλετόπουλος

Ο Λουκάς Βαλετόπουλος (55) ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία της ΒΑΛΕΡ ως μία εταιρεία συμβούλων ακινήτων το 2005. Κατείχε  προγενέστερα διευθυντικές θέσεις σε θέσεις εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής  στις τράπεζες CITIBANK, BNP και ABN-AMRO. Υπήρξε ο πρώτος Γενικός Διευθυντής του πρώην ΕΛΚΕ (τον δημόσιο οργανισμό προσέλκυσης και υποστήριξης επενδύσεων που αργότερα μετονομάστηκε σε Invest in Greece και σήμερα ονομάζεται Enterprise Greece). Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΛΕΚΤΡΑ, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (σήμερα λειτουργεί ως TRASTOR – ΑΕΕΑΠ της Τράπεζας Πειραιώς). Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην εισηγμένης Proton Bank από τον 9/2006 έως τον 9/2008. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας IRF από τον 10/2006 έως τον 6/2014, ένα επενδυτικό σχήμα που είναι εισηγμένο στο Specialist Market στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου  και αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στο χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης  με έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων από το RICS και την TEGOVA. Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πραγματογνωμόνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Πραγματογνώμων-εκτιμητής ακινήτων. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) από το London School of Economics καθώς και  Μεταπτυχιακού Τίτλου (MPhil Development Studies) από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ.


Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. Σπύρος Σαραντόπουλος

Ο Σπύρος Σαραντόπουλος (55)  προσχώρησε στη ΒΑΛΕΡ τον Αύγουστο του 2006 προερχόμενος από το χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων διαθέτοντας ένα εκπληκτικό  γνωστικό υπόβαθρο σε τεχνικο-οικονομικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας, διοίκηση έργων, αξιολογήσεις έργων καθώς και εκτιμήσεις. Έχει ολοκληρώσει πάνω από 150 τεχνικο-οικονομικές μελέτες για πολλές εταιρείες σε μεγάλο αριθμό κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η εξειδικευμένη εμπειρία του είναι στα ευρωπαϊκά (συν) χρηματοδοτούμενα προγράμματα και στην εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού. Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών δημόσιων  φορέων στην Ελλάδα και την ΕΕ. Ήταν μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης κλωστοϋφαντουργίας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (2002-2007). Ο Σπύρος είναι πιστοποιημένος εκτιμητής MRICS σε μηχανολογικό εξοπλισμό και πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων από την TEGOVA. Είναι ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας εργασίας για την εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού στο ΕΛΙΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Υπεράκτια Μηχανική και τη Μηχανολογία (Offshore & Mechanical Engineering) από το Πανεπιστήμιο του Strachlyde, του Ηνωμένου Βασιλείου, με σπουδές στην Ελλάδα και την Αγγλία.