Μεσιτεία

Υπηρεσίες μεσιτείας

Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει υπηρεσίες μεσιτείας/διαμεσολάβησης διεθνούς επιπέδου με ειδίκευση στα επαγγελματικά ακίνητα σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες για νέες συναλλαγές, ανανεώσεις, επαναδιαπραγματεύσεις ή άλλου είδους συναλλαγές με υπέρτατο στόχο την πλέον συμφέρουσα συμφωνία για τον πελάτη μας.

Ως Μεσίτης/Διαμεσολαβητής  η ΒΑΛΕΡ εξειδικεύεται στις τυπικές υπηρεσίες

·         Εκπροσώπηση ενοικιαστών

·         Εκτποσώπηση ιδιοκτητών

·         Ειδικές περιπτώσεις διαμεσολάβησης

Η ΒΑΛΕΡ έχει ενεργήσει για λογαριασμό πολύ διαφορετικών μερών σε συναλλαγές αγοράς/ πώλησης ή εκμίσθωσης/ ενοικίασης. Συνήθως, η εργασία μας προϋποθέτει την προετοιμασία έρευνας αγοράς, τη σύνταξη και υποβολή εκτεταμένης και σύντομης λίστας επιλογών σύμφωνα με τις προ-συμφωνημένες παραμέτρους, τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό του πελάτη μας, τη συνεννόηση με άλλους επαγγελματίες και την υποστήριξη της ολοκλήρωσης της καλύτερης πιθανής συμφωνίας για τον πελάτη μας.

Κάποιες από τις δουλιές μας αποτέλεσαν εξαιρετικά πολύπλοκες, δύσκολες και ευαίσθητες συναλλαγές. Νιώθουμε υπερήφανοι γνωρίζοντας ότι βοηθήσαμε στην ολοκλήρωση ορισμένων φαινομενικά αδύνατων συμφωνιών  όπου υπήρχαν συνεχείς αλλαγές κατ’αρχήν συμφωνημένων όρων, αντικρουόμενα συμφέροντα και σχέσεις αντιπαλότητας η αντιπάθειας μεταξύ μεγάλου αριθμού ατόμων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ίσως η πιο σημαντική μας επιτυχία είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας μίσθωσης εκ μέρους της Singular Logic ενός κτιρίου γραφείων, επιφάνειας 6.500 τμ στο συγκρότημα όπου είχε την έδρα της η Ολυμπιακή Επιτροπή του Αθήνα 2004, μία συναλλαγή στην οποία η ΒΑΛΕΡ έγινε αποδεκτή και από τις δύο πλευρές ως κοινός διαμεσολαβητής.