ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου): Τεχνικοί Έλεγχοι

hradf (1)Το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί το Ταμείο που ασχολείται αποκλειστικά με την διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου  (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων) που έχουν δεσμευτεί να προσφερθούν σε επενδυτές ως μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ πακέτου διάσωσης. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με τρεις χιλιάδες ακίνητα (κυρίως στην Ελλάδα) με εκτιμώμενη αξία €10 δισεκατομμυρίων που θα πωληθούν / μισθωθούν μακροχρόνια στους επενδυτές.

Το ΤΑΙΠΕΔ συνεργάζεται με 7 τράπεζες για να διαχειριστεί την αξιοποίηση του χαρτοφυλάκιου ακινήτων με κάθε μία από τις τράπεζες να απασχολεί έναν Τεχνικό και έναν Νομικό σύμβουλο. Η ΒΑΛΕΡ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόφαση για την συμμετοχή στο έργο της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδας (IBG) της οποίας υπήρξε Τεχνικός Σύμβουλος.

Αυτό το  έργο είναι ίσως το μεγαλύτερο  σε εξέλιξη  έργο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και εμπεριέχει τα εξής : προεπιλογή των ακινήτων από μεγάλες βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε διάφορους δημόσιους φορείς, πλήρης νομικός και τεχνικός (πολεοδομικός) έλεγχος για επιλεγμένα ακίνητα, προτάσεις και εποπτεία της εφαρμογής τους για νομικές, πολεοδομικές και διοικητικές αλλαγές προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης των επιλεγμένων ακινήτων («Ωρίμανση Ακινήτων»), αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης, προώθηση των ακινήτων, προετοιμασία συγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων («ΕΣΧΑΔΑ»), δόμηση της προσφοράς προς τους επενδυτές των επιλεγμένων ακινήτων μέσω διαγωνισμών, είτε ως μεμονωμένα ακίνητα ή ως χαρτοφυλάκια, είτε για άμεση πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση σύμφωνα με τη σχετική πρόσφατη ειδική νομοθεσία.

Η ΒΑΛΕΡ έχει ολοκληρώσει πάνω από 20 πλήρεις Τεχνικούς Ελέγχους και 200 ​​σύντομες αυτοψίες/τεχνικές αξιολογήσεις για ακίνητα στα πλαίσια του έργου αυτού. Επιπλέον, η ΒΑΛΕΡ ήταν ένα μέλος της ομάδας της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος που ανέλαβε την δόμηση συναλλαγής και την διάθεση στην επενδυτική αγορά  έκτασης γης 40.000 τμ στα Σπάτα Αττικής – συμφωνία που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της ΒΑΛΕΡ. Τέλος, η ΒΑΛΕΡ ολοκλήρωσε την εκτίμηση οικοπέδου επιφάνειας 6.000 τμ στην Κύπρο, στο πλαίσιο του έργου εκτίμησης 6 ακινήτων στην Ευρώπη που ανατέθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στην παγκόσμια εταιρεία συμβούλων ακινήτων DTZ.