Όμιλος Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»: Εκτίμηση του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

hygiaΤο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» καθιερώθηκε ως πρωτοπόρο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα το 1975. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα ο Όμιλος περιλαμβάνει δύο πρόσθετα κορυφαία νοσοκομεία, το «Μητέρα» και το «Λητώ». Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα (και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη) διαπιστευμένο από τον παγκοσμίου φήμης οργανισμό  JCI (Joint Commission International), βρίσκεται σε συμφωνία συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2012/3 (European Business Awards), ενώ εμφανίζεται τακτικά στις πρώτες θέσεις των βραβείων Best Place to Work. Το κτίριο του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ στο Μαρούσι ειναι γνωστό κτίριο-τοπόσημο.

Όμιλος Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» – Η πρόκληση

·         Παροχή ενημερωμένων οικονομικών πληροφοριών για την 31/12/2010 αναφορικά με την εμπορική αξία του πλήρους Μητρώου Παγίων του Ομίλου για τον σκοπό της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ καθώς και για ενημέρωση των πιστωτριών τραπεζών.

·       Το έργο ήταν σπάνιο για την Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την πολυπλοκότητα του πολεοδομικού καθεστώτος του

·         Ο συνολικός αριθμός λογιστικών κωδικών μόνο για το Νοσκομείο «ΥΓΕΙΑ» ξεπερνούσε τις 16.000.

Η λύση της ΒΑΛΕΡ

• Προσδιορισμός της πολυπλοκότητας του πολεοδομικού καθεστώτος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές: εξαντλητική ανάλυση των πιθανοτήτων αξιοποίησης στο υποθετικό σενάριο αξιοποίησης «κενής γης». Προσδιορισμός της υπολειπόμενης ζωής του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό πρόσφατων ανακαινίσεων.

• Προσδιορισμός των κύριων κατηγοριών του μηχανολογικού εξοπλισμού: τεκμηρίωση της θετικής εμπορικής αξίας για κάποιες ομάδες μηχανολογικού εξοπλισμού παρά την μηδενική λογιστική τους αξία, βασιζόμενοι σε συγκριτικά στοιχεία πράξεων αγοραπωλησιών μεταχειρισμένου εξοπλισμού κυρίως  στην διεθνή σαγορά.

Αποτελέσματα

·         Η εκτίμηση ολοκληρώθηκε μέσα στο επιθυμητό χρονικό διάστημα (3 μήνες).

·         Η συνολική αξία του Μητρώου Παγίων του Ομίλου ξεπέρασε τα €180 εκατ.

Στην περίπτωση του Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» ήμασταν σε θέση να τεκμηριώσουμε με τρόπο αποδεκτό από τους ελεγκτές της εταιρείας: α) θετική εμπορική αξία της τάξης του €1,5 εκατ. σε ορισμένες περιπτώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού όπου η λογιστική αξία ήταν μηδενική, β) αυξημένη αξία γης (παρά τη γενικότερη κρίση της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα).